Platforma program Cergau 2012-2016

Comuna Cergău - o aşezare modernă şi înfloritoare, cu standarde de viaţă ridicate, demnă de a face parte dintr-un stat european. 

 
Pentru aceasta ne propunem:
 1. 1.Consruirea unui Centru Cultural la Cergău Mic
 2. Extinderea reţelei de canalizare în Lupu şi Cergău Mic
 3. Rigole betonate Cergău Mare
 4. Rigole betonate Cergău Mic
 5. Rigole betonate Lupu
 6. Amenajarea trotuarelor cu pavele în comună
 7. Continuarea pietruirii străzilor din comună
 8. Realizarea cadastrului inravilan şi extravilan al comunei Cergău
 9. Dotarea cu camere de luat vederi în curtea şcolii, a primăriei,a grădiniţei şi a Căminului Cultural Cergău Mare pentru păstrarea în siguranţă a acestor obiective
 10. Amenajarea unui parc de agrement dotat cu locuri de joacă pentru copii şi mobilier de relaxare pentru toţi cetăţenii
 11. Dotarea Căminului Cultural Cergău Mare cu sistem de încălzire şi aer condiţionat
 12. Dotarea Sălii de sport cu aparatură de fitness
 13. Constriurea unei capele în cimitirul din Cergău Mare şi achiziţionarea unui car mortuar 
 14. Modernizarea iluminatului public 
 15. Înfiinţarea unor asociaţii intercomunitare şi atragerea de investitori
 16. Sprijinirea cetăţenilor pentru accesul la fonduri europene şi subvenţii
 17. Dotarea sălii de evenimente de la Lupu cu veselă şi sobe pentru bucătărie
 18. Semnalizarea drumului cu marcaje şi indicatoare rutiere
 19. Amenajarea de spaţii verzi
 20. Renovarea sediului Primăriei
 21. Susţinerea în continuare a promovării culturii, a valorilor locale, prin organizarea de evenimente culturale în comună, precum şi participarea la toate evenimentele la care este invitat Ansamblul folcloric al Căminului Cultural Cergău
 22. Organizarea următoarelor ediţii a evenimentului „Fiii satului”
 23. Garantarea accesului imediat la informaţiilor publice şi soluţionarea la timp a cererilor cetăţenilor
 24. Consultarea cetăţenilor şi implicarea lor directă în procesul de luare a deciziilor
 25. Sprijinirea tuturor cetăţenilor din comună în rezolvarea problemelor personale cu care se confruntă
 26. Organizarea unor excursii tematice şi a unor seri distractive
 27. Organizarea de cursuri de informatică pentru toţi cetăţenii
 28. Promovarea şi susţinerea în continuare a echipei de fotbal „Unirea Cergău” şi atragerea a cât mai mulţi tineri în echipă
 29. Continuarea proiectului de introducere a gazului metan în comună
 30. Sărbătorirea anuală a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie