Comisiile consiliului local Cergau

1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET-FINANTE, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, AGRICULTURA, PROTECTIA MEDIULUI

 
MUNTEAN RODICA – PRESEDINTE
MARGINEAN IOAN - SECRETAR
VOINA NICULAE – MEMBRU
FLUIERAS IOAN – MEMBRU
DAMIAN DANIEL – MEMBRU
 
 
2. COMISIA PENTRU INVATAMANT, CULTURA, FAMILIE SI PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE, AGREMENT SI TURISM
 
PINCA GHEORGHE – PRESEDINTE
BENCHEA VASILE – SECRETAR
FOLEA FILARET ADRIAN – MEMBRU
 
 
3. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA JURIDICA SI DE DISCIPLINA APARAREA LINISTII SI ORDINII PUBLIC, A DREPTURILOR CETATENILOR
 
SPATACEAN IOAN – PRESEDINTE
BOZOSAN IOAN LUCIAN- SECRETAR
PADUREAN ALEXANDRU - MEMBRU