Comisiile consiliului local Cergau

1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET-FINANTE, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, AGRICULTURA, PROTECTIA MEDIULUI

 
BOZOSAN IOAN LUCIAN – PRESEDINTE
IUGA PETRU - SECRETAR
SPATACEAN GHEORGHE – MEMBRU
POPA NICOLAE – MEMBRU
MARGINEAN IOAN – MEMBRU
 
 
2. COMISIA PENTRU INVATAMANT, CULTURA, FAMILIE SI PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE, AGREMENT SI TURISM
 
CRISTEA CORINA – PRESEDINTE
MARGINEAN STEFANIA – SECRETAR
BENCHEA VASILE – MEMBRU
 
 
3. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA JURIDICA SI DE DISCIPLINA APARAREA LINISTII SI ORDINII PUBLIC, A DREPTURILOR CETATENILOR
 
PINCA NICULITA – PRESEDINTE
SPATACEAN NICOLAE- SECRETAR
DAMIAN DANIEL - MEMBRU