Proiecte realizate

INVESTIŢII  PROPUSE ŞI REALIZATE  2008- 2012

 1. Centrul de zi pentru copiii de etnie rromă(început în 2007, finalizat în 2010)
 2. Amenajare drum- Str. Morii(început în 2007, finalizat în 2010)
 3. Rigole betonate şi acces în curţi-Str. Morii ( început în 2007, finalizat în 2010)
 4. Asfaltarea drumului principal din satul Cergău Mare
 5. Construcţie nouă  Sala de sport Cergău Mare (2009-2011)
 6. Grădiniţa cu program normal Cergău Mare (2008-2011)
 7. Amenajare curte Gradinîţă cu pavele şi loc de joacă pentru copii
 8. Reabilitare  Şcoala cu clasele I-IV Lupu (2008-2009)
 9. Vestiare teren fotbal Cergău Mare (2008-2009)
 10. Extinderea iluminatului public –Hodaie şi Cergău Mare
 11. Alimentare cu apă potabilă în satele Cergău Mare, Cergău Mic şi Lupu(2009-2012)
 12. Reţea de canalizare şi staţie de epurare a apei menajere în Cergău Mare( integral), Cergău Mic şi Lupu (parţial)
 13. Asfaltare drumuri comunale DC-36 Cergău Mic, DC-37 Lupu
 14. Ridicarea unui monument al eroilor în parcul Şcolii cu clasele I-VIII
 15. Reabilitare şi extindere Cămin Cultural Cergău Mare (2010-2011)
 16. Dotare Cămin Cultural cu:
  1. Echipamente de bucătărie din inox
  2. Cameră frigorifică
  3. Alimentare cu butan gaz
  4. Branşarea la reţeaua de  apă şi canalizare
  5. Achiziţonare scaune şi mese
 17. Linie separată de curent electrică
 18. Amenajare curte cămin  cu pavele
 19. Construcţie bază sportivă Cergău Mare(2010-2011)
  1. Teren sintetic de minifotbal, baschet şi handbal
  2.  Instalaţie  nocturnă
  3. Vestiare dotate cu centrală termică şi apă caldă
 20. Amenajare drum Hodaie – pietruire
 21. Construcţie pod  din beton Hodaie
 22. Pietruire  străzi Cergău Mare
 23. Rigole şi accese în curţi pe strada Grui
 24. Pietruirea drumului spre Crăiţa  (Ilie Dumnezeu)
 25. Drum betonat ,trotuare şi rigole betonate , acces în curţi strada Delniţi
 26. Drum cimitir betonat
 27. Pietruire străzi Cergău Mic
 28. Pietruire străzi Lupu
 29. Modernizarea iluminatului public cu ornamente de Crăciun
 30. Branşarea la apă curentă şi canal a instituţiilor publice din comună: şcoli, grădiniţă,postul de poliţie, dispensarul medical uman, sala de sport, centrul de zi pentru copiii rromi,primăria
 31. Achiziţionarea de troci de tablă pentru fântânile din păşune
 32. Curăţarea şi repararea fântânilor din păşune
 33. Îndreptarea drumurilor de hotar din comună cu autogredărul